11.29.14
Lazaro ivory + silver trumpet gown with embroidered texture
by Praise Wedding

Lazaro ivory + silver trumpet gown with embroidered texture

Designer: Lazaro Perez of Lazaro Bridal